Muuqaal dayax gacmeedka lagu qaaday oo muujinaya Jeel Ogaadeen Jijiga, Itoobiya, Mey 2016

Muuqaal dayax gacmeedka lagu qaaday oo muujinaya Jeel Ogaadeen Jijiga, Itoobiya, Mey 2016.

© CNES 2018 - Airbus DS 2018; Source Google Earth