В центре Минска 10 августа 2020 г.

В центре Минска 10 августа 2020 г.

© 2020 Human Rights Watch