Content in Other Languages

  • “Giáo viên nói tôi bị bệnh”

    Những rào cản đối với quyền giáo dục của thanh thiếu niên LGBT ở Việt Nam

    Bản phúc trình dài 75 trang, “Giáo viên nói tôi bị bệnh”: Những rào cản đối với quyền giáo dục của thanh thiếu niên LGBT ở Việt Nam ghi nhận tình trạng các thanh thiếu niên LGBT ở Việt Nam phải đối mặt với định kiến và sự phân biệt đối xử ở nhà cũng như ở trường do các huyền thoại hoang đường, ví dụ như niềm tin sai lầm rằng cảm giác thích người cùng giới là một chứng bệnh tâm thần có thể chẩn đoán, điều trị và chữa khỏi được. Nhiều người trong số đó từng bị sách nhiễu bằng lời nói và bị bắt nạt, có một số vụ dẫn tới hành hung cơ thể. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nhận thấy rằng các giáo viên thường không được tập huấn và trang bị đủ để giải quyết các vụ kỳ thị đối với người LGBT, và các bài giảng ở trường thường bảo lưu các huyền thoại hoang đường phổ biến ở Việt Nam rằng thích người cùng giới là một chứng bệnh. Chính quyền Việt Nam cần hoàn thành các cam kết về bảo vệ quyền của những người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới (LGBT).

  • “My Teacher Said I Had a Disease”

    Barriers to the Right to Education for LGBT Youth in Vietnam

    The 65-page report, “‘My Teacher Said I Had a Disease’: Barriers to the Right to Education for LGBT Youth in Vietnam,” documents how LGBT youth in Vietnam face stigma and discrimination at home and at school over myths such as the false belief that same-sex attraction is a diagnosable, treatable, and curable mental health condition. Many experience verbal harassment and bullying, which in some cases leads to physical violence. Teachers are often untrained and ill-equipped to handle cases of anti-LGBT discrimination, and their lessons frequently uphold the widespread myth in Vietnam that same-sex attraction is a disease, Human Rights Watch found. The government of Vietnam should fulfill its pledges to protect the rights of LGBT people.

Страницы