د افغان کډوالو ښځې او ماشومان وروسته له هغه په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یوه مرستندویه مرکز ته ورسېدل چې د ۲۰۱۶ کال د اکټوبر په میاشت کې د پاکستان له‌خوا له هغه هېواده په زور وایستل شول؛ د پاکستان ګواښونو او زورزیاتي ۳۶۰۰۰۰ ثبت شوي او ۲۰۰۰۰۰ نا ثبت شوي کډوال د جولای او نومبر میاشتو تر منځ د هغه هېواد پرېښودو ته مجبور شوي، ډېری يې کورونه او ځمکې نه لري چې هلته ورستانه شي.