Liderka protestów Marta Lempart na zgromadzeniu na rzecz praw aborcyjnych w Polsce.

Liderka protestów Marta Lempart na zgromadzeniu na rzecz praw aborcyjnych w Polsce.

© 2022 Rebecca Hendin dla Human Rights Watch