Odręczne ogłoszenia przed punktem informacyjnym dla uchodźców na głównym dworcu kolejowym w Krakowie oferujące prywatny transport do Włoch, Hiszpanii, Niemiec i Portugalii, 24 marca 2022 r.

Odręczne ogłoszenia przed punktem informacyjnym dla uchodźców na głównym dworcu kolejowym w Krakowie oferujące prywatny transport do Włoch, Hiszpanii, Niemiec i Portugalii, 24 marca 2022 r.

© 2022 Hillary Margolis/Human Rights Watch