Women’s rights supporters at a demonstration for International Women’s Day in Krakow, Poland, on March 8, 2018. The center sign uses the slogan “No Woman, No Country.”

Obrońcy praw kobiet w trakcie demonstracji w ramach Międzynarodowego Dnia Kobiet w Krakowie, 8 marca 2018 r. Na środkowym transparencie widnieje napis „No Woman, No Kraj”.

© 2018 Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images