Badaczka Human Rights Watch przeprowadza wywiad z parą małżonków z Czeczenii na stacji kolejowej w Brześciu. Zostali oni odesłani z polskiej granicy po tym jak usiłowali złożyć wniosek o azyl. Brześć, Białoruś, 7 grudnia 2016.

Badaczka Human Rights Watch przeprowadza wywiad z parą małżonków z Czeczenii na stacji kolejowej w Brześciu. Zostali oni odesłani z polskiej granicy po tym jak usiłowali złożyć wniosek o azyl. Brześć, Białoruś, 7 grudnia 2016.

© 2016 Lydia Gall/Human Rights Watch