Osoby niepełnosprawne protestują przed Pałacem Prezydenckim, wzywając władze do przyjęcia nowej ustawy o asystencji osobistej, Warszawa, Polska.

Osoby niepełnosprawne protestują przed Pałacem Prezydenckim, wzywając władze do przyjęcia nowej ustawy o asystencji osobistej, Warszawa, Polska, 13 maja 2023.

 

© 2023 Piotr Kiembłowski