Het 59 pagina's tellende rapport legt drie belangrijke lacunes bloot in de bescherming van migrantenvrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld in dat land. Vrouwen die naar België migreren om er herenigd te worden met hun echtgenoot of partner kunnen, net als migrantenvrouwen zonder papieren, worden uitgewezen als ze melding maken van het geweld in de periode waarin hun statuut wordt bevestigd. Bovendien krijgen slachtoffers van huiselijk geweld, en vooral vrouwen zonder papieren, onvoldoende toegang tot opvang.