A man facing the camera

Zaher Amiri, een asielzoeker die kampt met depressie. Brussel, België. © 2019 Stephanie Hancock voor Human Rights Watch