A group of people sitting around a table in an office

Personeelsvergadering in de kantoren van TANDEMplus in Brussel, België. © 2019 Stephanie Hancock voor Human Rights Watch