काठमाडौँ, जोरपाटीको एउटा सामुदायिक विद्यालयमा स्रोत शिक्षक साङ्केतिक भाषा प्रयोग गरेर विद्यार्थीहरूलाई सिकाउँदै । मे २०१८, ह्युमन राइट्स् वाच