शर्मि र्मिला जी., १४, र शारदा डी., १५ कैलालीमा। शारदा स्कूल जाँदैछिैछि न् र आफ्नो गाउँका अरू केटीहरू जसरी विवाह गर्न चाहन्नन्। शर्मि र्मिलाले १२ वर्षमै भागी विवाह गरेकी हुन् र यो फोटो खिच्दा उनी सात महि नाकी गर्भवत ी थिइन्। उनलाई सानैमा विवाह गरेकोमा पछुतो छ उनलाई आफू बच्चा पाउन तयार भएजस्तो लाग्दैन। अप्रि ल २५, २०१६