नौ वर्षकी सलिना टी. आफ्नी साथी ११ वर्षकी बि पना एल. लाई भाँडा माझ्ने काम सघाउँदै। उनीहरू दुवै जना ललित पुरमा बस्छ न्। उनीहरू दुवै जना इँटा भट्टामा काम गर्ने आफ्ना बाबुआमालाई काम सघाउँछन्। बि पना विद्यालयमा भर्ना भएकी थिइन् तर एक दि न मात्र पढ्न गइन्, सलिना भने विद्यालय गइरहेकी छन्। त्यसैले उनी विद्यालय विदा भएका बेला काम गर् छिन्। नेपालमा बालश्रम सामान्य छ र ४० प्रतिशत जति बालबालिका काम गर्छर्छन्। काम गर्ने बालबालिका मध्ये दुई तिहाई १४ वर्षभ न्दा कम उमेरका छन् र आधाजति आफ्नो पढाइ-लेखाइलाई नै प्रभाव पार्ने खालका जोखिमपूर्ण काममा छन्। केटाहरूका तुलनमा केटीहरू बढी काम गर्छर्छन् (४८ प्रतिशत केटी र ३६ प्रतिशत केटा) र जोखिमपूर्ण काममा संलग्न मध्ये ६० प्रतिशत केटी छन्। अप्रि ल २७, २०१६