शर्मि र्मिला जी. १४ वर्षकी भइन्। उनले १२ वर्षमै १८ वर्षको केटासित भागी विवाह गरेकी थिइन्। यो तस्वीर लिँिँदा उनी ७ महि नाकी गर्भवत ी थिइन्। उनको केटा साथीसित मायापरित ी बसेको हल्ला चलेपछि उनका बाबुआमाले उनीहरूलाई छुट्याउन खोजे र उनीहरूले भागी विवाह गरे। चाँडै विवाह गरेको र पढाइ छाडेकोमा शर्मि र्मिला अहि ले पछुताउँछि न्। उनले बताए अनुसार उनलाई गर्भ धारण र प्रजनन स्वास्थ्य वा परिव ार नियोजनका बारेमा केही थाहा थिएन। अहि ले उनलाई गर्भवत ी नभएको भए हुनेथ ियो भन् ने लाग्छ।
अप्रि ल २५, २०१६