जापानी राष्ट्रिय संसद्‌मा पारलैङ्गिक अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रम, अक्टोबर २०२२ । © सन् २०२२ काने दोई/ह्युमन राइट्स वाच

जापानी राष्ट्रिय संसद्‌मा पारलैङ्गिक अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रम, अक्टोबर २०२२

© सन् २०२२ काने दोई/ह्युमन राइट्स वाच