တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ်မူကြမ်းကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့၌လက်မှတ်ရေးထိုးကြစဉ်။