၂၀၁၈ မေလ ၁၂ ရက် ရန်ကုန်မြို့ စစ်ဆန့်ကျင်ရေးကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုတစ်ခုအတွင်း ရဲများ၏ထိန်းသိမ်းမှုခံရပြီးနောက် ဆန္ဒပြသူတစ်ဦး အကျဉ်းထောင်ကားတစ်စင်းအတွင်းမှ အော်နေပုံ။

၂၀၁၈ မေလ ၁၂ ရက် ရန်ကုန်မြို့ စစ်ဆန့်ကျင်ရေးကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုတစ်ခုအတွင်း ရဲများ၏ထိန်းသိမ်းမှုခံရပြီးနောက် ဆန္ဒပြသူတစ်ဦး အကျဉ်းထောင်ကားတစ်စင်းအတွင်းမှ အော်နေပုံ။

© 2018 Sai Aung Main/AFP/Getty Images