၂၉ ရက်တွင် မဒရပ်စာခေါင်းဆောင်များ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အစွန်းရောက်အမျိုးသားရေးဝါဒီများနှင့်အတူ အာဏာပိုင်များမှ ရန်ကုန်မြို့၊ သာကေတမြို့နယ်ရှိ ပိတ်ထားသော မဒရပ်စာကျောင်းတစ်ကျောင်းကို စစ်ဆေးနေသည်ကို လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းဝင်များက သော့ခတ်ထားသည့်တံခါးများမှ ကြည့်နေပုံ။

၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၉ ရက်တွင် မဒရပ်စာခေါင်းဆောင်များ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အစွန်းရောက်အမျိုးသားရေးဝါဒီများနှင့်အတူ အာဏာပိုင်များမှ ရန်ကုန်မြို့၊ သာကေတမြို့နယ်ရှိ ပိတ်ထားသော မဒရပ်စာကျောင်းတစ်ကျောင်းကို စစ်ဆေးနေသည်ကို လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းဝင်များက သော့ခတ်ထားသည့်တံခါးများမှ ကြည့်နေပုံ။

© ၂၀၁၇ (ရစ်ချတ်ဝီးယား) Richard Weir/လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်မှုအဖွဲ့