Penunjuk perasaan berkemeja-T kuning Bersih 4 mendengar ucapan jalanan di Kuala Lumpur yang menyampaikan tuntutan utama gerakan tersebut – pilihanraya yang bersih, kerajaan yang bersih, selamatkan ekonomi , dan hak untuk membantah  – pada 29 Ogos 2015, sehari selepas Menteri Dalam Negeri menggunakan Akta Mesin Cetak dan Penerbitan untuk mengisytiharkan bahawa kemeja-T serta lain-lain barangan berjenama Bersih sebagai haram.