Malaysia: Tindakan keras ke atas Kebebasan Bersuara Diperhebat PHOTO

Garisan polis Malaysia untuk menghalang para penunjuk perasaan daripada memasuki pusat bandar Kuala Lumpur, 29 Ogos 2015.

© 2015 Phil Robertson/Human Rights Watch