Ulotki fundacji przeciwdziałającej handlowi ludźmi La Strada na głównym dworcu kolejowym w Krakowie ze wskazówkami dla uchodźców z Ukrainy, jak uniknąć bycia ofiarą handlu ludźmi, 25 marca 2022 r.

Ulotki fundacji przeciwdziałającej handlowi ludźmi La Strada na głównym dworcu kolejowym w Krakowie ze wskazówkami dla uchodźców z Ukrainy, jak uniknąć bycia ofiarą handlu ludźmi, 25 marca 2022 r.

© 2022 Hillary Margolis/Human Rights Watch