Saeed al-Tenaiji (top left), Hamad al-Shamsi (top right), Ahmed al-Shaiba al-Nuaimi (bottom left), and Mohammed Saqr al-Zaabi (bottom right). 

Saeed al-Tenaiji (top left), Hamad al-Shamsi (top right), Ahmed al-Shaiba al-Nuaimi (bottom left), and Mohammed Saqr al-Zaabi (bottom right). 

© Private 2021