Vyacheslav Yegorov at Kolomna court, 2021

Vyacheslav Yegorov at Kolomna court, October 8, 2021. © Nataliya Demina

© 2021 Nataliya Demina