202006_asia_australia_chauvankham2

Châu Văn Khảm và vợ, bà Châu Quỳnh Trang

©private