201902asia_china_chengjianping

Cheng Jianping (known as Wang Yi), activist.