Akrom Malikov.

Akrom Malikov.

© Fergananews, year unknown