Οι αιτούντες άσυλο πίσω από ένα μεταλλικό φράχτη στο κέντρο κράτησης “Hangar 1”, στο Röszke της Ουγγαρίας. 9 Σεπτεμβρίου 2015.

Οι αιτούντες άσυλο πίσω από ένα μεταλλικό φράχτη στο κέντρο κράτησης “Hangar 1”, στο Röszke της Ουγγαρίας. 9 Σεπτεμβρίου 2015. 

© 2015 Zalmaï for Human Rights Watch