Newspapers on a kiosk at Omonoia square in Athens, Greece.

Newspapers on a kiosk at Omonoia square in Athens, Greece on October 19, 2022.

© 2022 Nikolas Kokovlis/NurPhoto via AP Images