ukraine

VI. РЕКОМЕНДАЦІЇ

Незважаючи на численні вимоги та пропозиції міжнародного співтовариства для України, український уряд не прийняв достатніх заходів для втілення законів, які забороняють цензуру, захищають журналістів і гарантують свободу слова. У світлі цих обставин, Human Rights Watch надає наступні рекомендації:

Українському урядові

 • Припинити поширення темників чи будь-якої іншої форми примусових письмових чи усних інструкцій з боку Адміністрації Президента до всіх ЗМІ;

 • Ґарантувати, що цензура урядової влади чи приватних осіб у будь-якій формі не продовжиться — через впровадження в життя існуючих законів і зобов’язань, які забороняють цензуру;

 • Ґарантувати дотримання зобов’язань щодо свободи слова, відповідно до Європейської конвенції про права людини та Міжнародної угоди про громадські та політичні права;

 • Проводити негайні і повні розслідування діяльності урядових посадових осіб та інших, причетних до цензури, або інших зловживань проти членів ЗМІ і винних притягати до відповідальності;

 • Розглянути можливість прийняття законів, що гарантувати б реалістичну мінімальну заробітну плату для журналістів і регулюючу структуру для забезпечення юридичного захисту тих журналістів, які зіштовхуються з покараннями у формі знижень зарплати, пониження в посаді та звільнення;

 • Розглянути можливість перегляду положень поточного закону про наклеп і застосовувати його з метою реформи, яка повністю захистить ЗМІ і збереже їх різноманітність. Такий перегляд закону повинен врахувати такі заходи, як визначення розумної максимальної суми позову за наклеп і надання журналістам більшої свободи дій у вираженні критичних поглядів чи помилок у точності повідомлень про осіб та питання, що становлять суспільний інтерес — такі, як діяльність посадових осіб;

 • Внести поправку до статті 5 Закону про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення, щоб гарантувати прозорість у призначенні та звільненні, використання об’єктивних критеріїв при прийнятті рішення про ліцензування і безумовну незалежність ради;

 • Дозволити публікацію поки що конфіденційного звіту Ради Європи про стан свободи слова в Україні, який цитується в рішенні Комітету Міністрів CM/Del/Act(2002)820 від 22 січня 2003 року, щоб дати ефективну оцінку впровадження рекомендацій, які там містилися.

 • Надіслати запрошення для приїзду із місією в Україну Спеціального доповідача по сприянню і захисту прав свободи думки і слова, з Комісії по правах людини при Організації Об’єднаних Націй, для вивчення свободи ЗМІ і допомогти Спеціальному доповідачеві здійснити своє доручення у цій місії.

Раді Європи

 • Рішуче відповідати через усі можливі засоби і механізми на невдачі української влади впровадити рекомендації стосовно свободи ЗМІ згідно Рекомендації Комітету Міністрів 1497(2001) про свободу слова і функціонування парламентської демократії в Україні. Механізми, доступні для розгляду, включають процедуру нагляду Парламентською Асамблеєю за дотриманням зобов’язань і приписів державами-членами так само, як і механізми Комітету Міністрів та Генерального секретаря;

 • Посилити тиск на український уряд, щоб виправити порушення свобод ЗМІ, через усі доступні механізми Ради Європи;

 • Продовжувати допомагати українській владі з ініціативами, викладеними в «Плані дій відносно ЗМІ в Україні» і розпочатими у 2001–2002 роках. Секретаріат розробив План дій, щоб допомогти українській владі у встановленні регулюючої структури для ЗМІ та щоб підтримувати існування вільних, незалежних і плюралістичних ЗМІ. Визнаючи План дій і його програми важливими і корисними, Раді Європи слід:
  • розширити План дій на термін після 2002 року і доповнити план, включивши програми, які відповідають рекомендаціям, викладеним у грудні 2002 року в звіті Парламентської Асамблеї про свободу слова в ЗМІ в Європі;
  • Оцінити вплив програм та ініціатив, прийнятих у зв’язку з Планом дій протягом 2001–2002 років;
  • Збільшити допомогу українській владі у розробці та ефективному впровадженні законодавства, щоб усунути неофіційну політичну цензуру;
  • Збільшити допомогу українській владі у розробці та ефективному впровадженні законодавства, щоб захистити засоби масової інформації, редакторів і журналістів від фізичного, економічного і юридичного переслідування і репресалій.

Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ)

 • Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ мусить продовжити роботу і ґарантувати адекватне виконання рекомендацій для України, які включені до його звіту про Україну 2000 року;

 • Координатор проекту ОБСЄ в Україні повинен продовжувати сприяти семінарам з проблем, пов’язаних зі свободою ЗМІ, і залучити українську владу до структурованого діалогу щодо викорінення постійних зловживань, пов’язаних зі свободою слова.

Європейському Союзові (ЄС)

 • Створювати умови для поглиблення стосунків ЄС — Україна у межах Угоди про партнерство і співробітництво щодо помітного поступу України в забезпеченні свободи слова. ЄС мусить наполягти на тривалих та ефективних заходах для запобігання та покарання цензури, для викорінення довільних адміністративних та судових дій проти телевізійних станцій та інших ЗМІ і припиненні переслідування і насильсива проти журналістів.

Організації Об’єднаних Націй (ООН)

 • Дати відповідь на невдачі України втілити рекомендації, пов’язані зі свободою ЗМІ, що були видані Комітетом ООН з прав людини у 2001 році у відповідь на п’ятий періодичний звіт України;

 • Спеціальний Доповідач ООН по сприянню і захисту прав свободи думки і слова, мусить просити запрошення від української влади провести першу місію в Україні по дослідженню свободи ЗМІ.

Організації Північноатлантичного договору (НАТО)

 • Підкреслити, що дотримання свободи слова є основним компонентом політичних реформ, необхідних Україні для досягнення її мети — глибшої євроатлантичної інтеграції згідно з Планом дій Україна — НАТО.

Міжнародним фінансовим установам

 • Всесвітній банк, Міжнародний валютний фонд і Європейський банк реконструкції та розвитку повинні зробити повагу до свободи ЗМІ елементом своїх стратегій допомоги країнам. Підтримка свободи і незалежності ЗМІ повинна також стати невід’ємною частиною зусиль по викоріненню корупції в Україні.

ДОДАТКИ: ЗРАЗКИ ТЕМНИКІВ

Пресс-релиз
13.09.02 г.
17.00

Внимание!

Просьба в сегодняшних вечерних выпусках новостей выдержать следуюший порядок освещения событий дня:

1. Начать выпуски с сообщения о том, что в данный момент проходит концерт-реквием памяти жертв трагедии 11 сентября 2001 года. На мероприятии присутствует Президент Л.Кучма.

2. Состоялась интернет-конференция Президента Л.Кучмы. Комментарий. На интернет-конференции Президент сделал ряд важных заявлений. Их основные тезисы:

 • Л.Кучма оставит президентский пост в 2004г;
 • Л.Кучма убежден, что Украине, а также всему миру, диктатура не нужна;
 • Л.Кучма считает, что власть готова к диалогу с общественностью, но к этому не готово общество. "Открытость власти - это дорога сдвусторонним движением".

3. Развитие ситуации вокруг планируемых акций 16 сентября.
А) вечером. 12 сентября Шевченковский местный суд Киева запретил проведение акции, запланированной БЮТ, СПУ и КПУ ка 16 сентября, в центре столицы. Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Комментарий. В соответствии с решением суда, участники акций 16 сентября не могут собраться в центре Киева. Очевидно, местом проведения акций КПУ, БЮТ, СПУ, в соответствии с решением киевских властей, станет автодром «Чайка» на окраине Киева. Сторонники Президента проведут митинги на проспекте Глушкова. Что касается "Чайки", то на ней не раз проводились массовые мероприятия. Самое известное из них торжественное богослужение Папы Римского Иоанна Павла II в 2001г. Оно прошло организованно и без эксцессов.
NВ. Просьба использовать архивные видеоматериалы богослужения. Картинка: милиция, скорая помощь, биотуалеты. Указывать количество участников обоих мероприятий.

Б) 13 сентября областные советы Донецкой, Харьковской Тернопольской областей на внеочередных заседаниях принят обращения по поводу акции 16 сентября.
Комментарий. Событие важное и актуальное.
NB. Тексты обращений будут розданы в ближайшее время.

B) Президиум Совета Федерации профессионалых союзов Украины на своем заседании принял постановление в котором считает нецелесообразной поддержку акций 16 сентября и не рекомендует председателю ФПУ принимать участие «в этой и других политических акциях» (см. приложение).
Комментарий. Событие важное и актуальное.

NB. Просьба при цитировании текста постановления подчеркнуть, что оно подписано председателем ФПУ А.Стояном, и показать при этом его портрет или видеоряд.

Г) Львовский областной комитет КПУ заявил, что не будет принимать участия, в акциях 16 сентября в связи с провокационными заявлениями ряда националистически настроенных народных депутатов. Комментарий. Событие актуальное.

Д) Глава Администрации Президента В.Медведчук выступил с комментарием по поводу событий 16 сентября.
Комментарий. Событие важное и актуальное.
NB. Просьба цитировать текст в полном объеме.

4. ГНАУ прокомментировала факт задержания помощника народного депутата А.Турчинова (БЮТ) с крупной суммой наличных денег.
Комментарий. Событие острое и актуальное.
NB. Дополнительно будет роздан видеоряд задержания помощника депутата. Просьба широко осветить.

5. 11 - 13 сентября Генеральный прокурор Украины С. Пискун пребывал в Страсбурге с официальным визитом по приглашению Генерального секретаря Совета Европы В.Швиммера, С, Пискун встретился с руководителями СЕ, ПАСЕ, «Венецианской комиссии», выступил на заседании Бюро Комитета Министров (см, приложение).
Комментарий. Событие важное и актуальное.

6. Во Львовской области предотвращен взрыв на шахте. Начальник областного УВД провел пресс-конференцию.
Комментарий. Событие важное и актуальное. По информации Львовского УВД, никакой связи между инцидентом я акциями 16 сентября не имеется.
NB. Дополнительно будет роздан видеоряд с комментариями представителей правоохранительных органов Львовской области. Просьба широко осветить.

7. 13 сентября в г. Ужгород (Закарпатская область) состоялось выездное заседание коллегии МинЧС с участием министра В.Дурдинца и народного депутата В.Ризака по вопросам ликвидации последствий паводка.
Комментарий. Для сведения редакций.

8. Депутат Ю.Кармазин заявил, что к нему поступила информация по поводу местонахождения головы Г.Гонгадзе.
Комментарий. Отсутствует.

Дополнительный комментарий с событиям недели 36 для служебного пользования

Подяки

Цей звіт базується на дослідженні, проведеному в Україні у жовтні 2002 року Джейн Б’юкенен, дослідником Європейського та Центральноазіатського відділу Human Rights Watch, та Дідериком Ломаном, старшим дослідником по Європі та Центральній Азії. Звіт написаний Джейн Б’юкенен. Відредагований Рейчел Денбер, заступником директора Європейського та Центральноазіатського відділу, Джозефом Сондерсом, заступником директора програми, і Дайною ПоКемпнер, генеральним радником. Вероніка Лейла Сенте Ґольдстон, директор по захисту з Європейського та Центральноазіатського відділу Human Rights Watch, також редагувала цей звіт. Безцінну допомогу надала Леслі Сміт, працівник Європейського та Центральноазіатського відділу, та Яна Чернова, Лідіч Ничук і Марія Соневицька, стажери Європейського та Центральноазіатського відділу.

Human Rights Watch також висловлює подяку нашим українським колегам, без яких ми не змогли б провести дослідження для цього звіту.

Human Rights Watch Європейський та Центральноазіатський відділ

Human Rights Watch віддає себе захисту прав людини в усьому світі.

Ми разом із жертвами та активістами стоїмо за те, щоб віддавати правосуддю винних, запобігати дискримінації, підтримувати політичну свободу і захищати людей від негуманного поводження у воєнний час.

Ми досліджуємо і виявляємо порушення прав людини і притягуємо винних до відповідальності.

Ми закликаємо уряди та можновладців припинити зловживання і поважати міжнародні закони про права людини.

Ми залучаємо громадськість і міжнародне співтовариство для підтримки прав людини для всіх.

Наш персонал складається з Кеннета Рота, виконавчого директора; Мішель Александер, директора з розвитку; Рорі Манґовена, директора по захисту; Керол Боґерт, директора по комунікаціях; Джона Т. Гріна, директора по операціях, Барбари Ґульєльмо, фінансового директора; Лотте Ляйхт, директора Брюссельського бюро; Патріка Мінгеса, директора по публікаціях; Марії Піньятаро Нільсен, директора з людських ресурсів; Іена Левіна, програмового директора; Уайлдера Тейлера, юридичного та політичного директора; і Йоанни Вешлер, представника в Організації Об’єднаних Націй. Джонатан Фантон — голова правління. Роберт Л. Бернстайн — голова-засновник.

Європейський та Центральноазіатський відділ було створено в 1978 році, щоб наглядати та сприяти внутрішньому і міжнародному виконанню Гельсинскої угоди 1975 року щодо дотримання прав людини. Цей відділ співпрацює з Міжнародною Гельсинською федерацією з питань прав людини, що знаходиться у Відні, Австрія. Елізабет Андерсен — виконавчий директор; Рейчел Денбер — заступник директора; Вероніка Лейла Сенте Ґольдстон — директор по захисту; Александер Андерсон, Матільда Боґнер, Джейн Б’юкенен, Джулія Гол, Богдан Іванисевич, Дідерик Ломан, Даріян Павлі, Акейшія Шілдз і Джонатан Саґден — дослідники; Анна Найштат — директор московського бюро; Олександр Петров — заступник директора московського бюро; Жюлі Шадбурн, Деметра Касіміс і Мері Страдерс — консультанти; Людмила Бєлова, Гіоргі Ґоґія, Емілі Летс, Доріт Радзін, Леслі Сміт і Уле Естейн Сольванґ — працівники. Пітер Оснос — голова консультативного комітету, а Еліс Генкін — віце-голова.

Адреса вебсайту: http://www.hrw.org
Адреса Lіstserv: щоб підписатися на бюлетень, надішліть лист електронною поштою на адресу: hrw-news-subscrіbe@іgc.topіca.com з повідомленням "subscribe hrw-news" (рядок з темою не заповнюйте).