Mirovin di ber cihekî ziyandîtî re derbas dibin piştî lêdaneke asîmanî li bajaroka dorpêçkirî a di bin destê yaxiyan de Dûma li Goteya Rojhilatî li Şamê, 2yê Çiriya Paşîn 2016.