شوێنی گۆڕی به‌ كۆمه‌ڵ له‌ نزیك گووندی باردیه‌ كه‌ هیومان ڕایتس ۆوچ له‌ ٣٠ كانوونی دووه‌م سه‌ردانی كردووه‌. © 2018 Belkis Wille/Human Rights Watch

شوێنی گۆڕی به‌ كۆمه‌ڵ له‌ نزیك گووندی باردیه‌ كه‌ هیومان ڕایتس ۆوچ له‌ ٣٠ كانوونی دووه‌م سه‌ردانی كردووه‌. 

© 2018 Belkis Wille/Human Rights Watch