گردۆڵكه‌یه‌ك له‌ ده‌به‌ی ئاوی خواردنه‌وه‌ كه‌ پڕبوون له‌ میز له‌ ده‌ره‌وه‌ی كونی ژووری زیندانێكی ٣به‌٤ كه‌ ٣٨ زیندانی تێدابوو.

گردۆڵكه‌یه‌ك له‌ ده‌به‌ی ئاوی خواردنه‌وه‌ كه‌ پڕبوون له‌ میز له‌ ده‌ره‌وه‌ی كونی ژووری زیندانێكی ٣به‌٤ كه‌ ٣٨ زیندانی تێدابوو.

© 2016 Belkis Wille/Human Rights Watch