ជាវ​ ចិន្ដា ដែល​កាល​ណោះ​​មាន​វ័យ​៣៦​ឆ្នាំ​ កំពុង​ចំណាយ​ពេល​វេលា​យ៉ាង​កក់​ក្ដៅ​ជាមួយ​កូន​ស្រី​របស់​នាងឈ្មោះ​ អមរា ប៊ុន ដែល​កាល​ណោះ​​មាន​អាយុ​១០​ឆ្នាំ នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​​សាច់​ញាតិរបស់​នាង​​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី៣០ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១០ ក្រោយ​ពី​បាន​បែក​ពី​កូន​របស់​នាង​​ក្ន

ជាវ​ ចិន្ដា ដែល​កាល​ណោះ​​មាន​វ័យ​៣៦​ឆ្នាំ​ កំពុង​ចំណាយ​ពេល​វេលា​យ៉ាង​កក់​ក្ដៅ​ជាមួយ​កូន​ស្រី​របស់​នាងឈ្មោះ​ អមរា ប៊ុន ដែល​កាល​ណោះ​​មាន​អាយុ​១០​ឆ្នាំ នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​​សាច់​ញាតិរបស់​នាង​​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី៣០ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១០ ក្រោយ​ពី​បាន​បែក​ពី​កូន​របស់​នាង​​ក្នុងខេត្ត​កំពង់ចាម ​ប្រទេស​កម្ពុជា អស់​រយៈពេល​ជា​ច្រើន​ខែមក​។

 

© 2010 រក្សា​សិទ្ធិ​ដោយ Paula Bronstein/Getty Images