• «Ե՞րբ ես կկարողանամ տուն գնալ»

    Չարաշահումներ և խտրականություն հաստատություններում գտնվող երեխաների նկատմամբ և որակյալ ներառական կրթության մատչելիության պակասը Հայաստանում

    «Ե՞րբ ես կկարողանամ տուն գնալ։ Չարաշահումներ և խտրականություն հաստատություններում գտնվող երեխաների նկատմամբ և որակյալ ներառական կրթության մատչելիության պակասը Հայաստանում» 102 էջից բաղկացած զեկույցն արձանագրում է, թե ինչպես են Հայաստանում հազարավոր երեխաներ ապրում մանկատներում, հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար նախատեսված հատուկ դպրոցներում և այլ հաստատություններում: Նրանք հաճախ տարիներ շարունակ ապրում են այնտեղ՝ առանձնացված իրենց ընտանիքներից: Հայաստանում խնամքի հաստատություններում ապրող երեխաների ավելի քան 90 տոկոսն ունի առնվազն մեկ ծնող։ Human Rights Watch-ը պարզել է նաև, որ Հայաստանի կառավարությունը բավարար ջանքեր չի գործադրում բոլոր երեխաների համար որակյալ ներառական կրթություն ապահովելու ուղղությամբ: Ներառական կրթությունը ենթադրում է հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ուսումը իրենց համայնքի դպրոցներում` կրթական և այլ ձեռքբերումների համար ողջամիտ աջակցությամբ:

  • “When Will I Get to Go Home?”

    Abuses and Discrimination against Children in Institutions and Lack of Access to Quality Inclusive Education in Armenia

    The report, “‘When Will I Get to Go Home?’ Abuses and Discrimination against Children in Institutions and Lack of Access to Quality Inclusive Education in Armenia”,documents how thousands of children in Armenia live in orphanages, residential special schools for children with disabilities, and other institutions. They often live there for years, separated from their families. More than 90 percent of children in residential institutions in Armenia have at least one living parent. Human Rights Watch also found that the Armenian government is not doing enough to ensure quality, inclusive education for all children. Inclusive education involves children with disabilities studying in their community schools with reasonable support for academic and other achievement.

ទំព័រ