Հայաստանի խորհրդարանում քննարկում են օրենքի նախագիծը, որը թույլ կտա միջամտել մասնավոր կյանքի իրավունքին

Հայաստանի խորհրդարանում քննարկում են օրենքի նախագիծը, որը թույլ կտա միջամտել մասնավոր կյանքի իրավունքին

 © 2020 ՀՀ Ազգային ժողով