Մի տղա նստած է ճոճանակին հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար նախատեսված մանկատան բակում, Երևան, Հայաստան:

Մի տղա նստած է ճոճանակին հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար նախատեսված մանկատան բակում, Երևան, Հայաստան: 

© 2016թ. Ալեքսեյ Գոլուբևը Human Rights Watch-ի համար։