Yon tant kote yo trete moun ki ap soufri akoz sentom kolera nan yon klinik Medsen San Fwontyè ap jere nan Pòtoprens, Ayiti, 7 Oktòb 2022.

Yon tant kote yo trete moun ki ap soufri akoz sentom kolera nan yon klinik Medsen San Fwontyè ap jere nan Pòtoprens, Ayiti, 7 Oktòb 2022.

© 2022 AP Photo/Odelyn Joseph