10 Jen pase a, yon gang ki rele "5 Segonn" te pran kontwòl Palè Jistis Pòtoprens la.

10 Jen pase a, yon gang ki rele "5 Segonn" te pran kontwòl Palè Jistis Pòtoprens la.

© 2022 Prive