People hold a protest sign that reads "Save asylum"

Fanmi k ap mande azil ki ap patisipe nan yon evennman tradisyonèl nan Las Posadas nan zòn mi fwontalye ant Etazini-Meksik, sou bò kote Meksik la, nan dat 15 desanm 2020, nan Douglas, Arizona.

© 2020 AP Photo/Ross D. Franklin