Hughes Van Ellis (a goch), yon sivivan Masak Rasyal ki te fèt nan vil Tulsa epi yon veteran Dezyèm Gè Mondyal ak Viola Fletcher (dezyèm a dwat), moun ki gen plis laj nan sivivan Masak Rasyal ki te fèt nan vil Tulsa yo, temwaye devan Chanm Reprezantan Etazini nan Washington, DC jou ki te 19 Me 2021 an sou enpak Masak Rasyal Tulsa genyen sou yo. "Mwen ap viv atravè masak la chak jou," se deklarasyon Fletcher devan lejislatè yo. "Peyi nou an kapab bliye istwa sa a, men mwen pa kapab."

Hughes Van Ellis (a goch), yon sivivan Masak Rasyal ki te fèt nan vil Tulsa epi yon veteran Dezyèm Gè Mondyal ak Viola Fletcher (dezyèm a dwat), moun ki gen plis laj nan sivivan Masak Rasyal ki te fèt nan vil Tulsa yo, temwaye devan Chanm Reprezantan Etazini nan Washington, DC jou ki te 19 Me 2021 an sou enpak Masak Rasyal Tulsa genyen sou yo. "Mwen ap viv atravè masak la chak jou," se deklarasyon Fletcher devan lejislatè yo. "Peyi nou an kapab bliye istwa sa a, men mwen pa kapab."

© 2021 Jim Watson/AFP via Getty Images