ישראל: על עסקים לחדול מפעילות בהתנחלויות

 

(ירושלים, 19 בינואר 2016) – ארגון Human Rights Watch אמר בדו"ח שהוא מפרסם היום כי על עסקים להפסיק לפעול בהתנחלויות ישראליות, לממן אותן, להעניק להן שירותים או לסחור עמן. פעילויות אלה תורמות למערכת בלתי חוקית ופוגענית במהותה המפרה את זכויותיהם של פלסטינים, וגם מרוויחות ממנה.

הדו"ח, כיבוש בע"מ: תרומתם של עסקים בהתנחלויות להפרת זכויותיהם של פלסטינים בידי ישראל, המונה 115 עמודים (בעברית) מתעד כיצד עסקי התנחלויות מסייעים לצמיחת ההתנחלויות ולתפעולן. עסקים אלה תלויים בהשתלטות הבלתי חוקית של ישראל על קרקע ומשאבים פלסטיניים אחרים ותורמים לה. הם גם נהנים מהפרות אלה, כמו-גם מהמדיניות הישראלית המפלה המעניקה להתנחלויות זכויות יתר על חשבונם של פלסטינים, למשל בכל הנוגע לגישה לקרקעות ולמים, סובסידיות ממשלתיות והיתרים לפיתוח קרקע.

Region / Country