מועתז אבו לחי בסטודיו הקלטה ברמאללה. ה-31 במאי 2016.