מחמוד א-שתיווי לפני מעצרו, ללא תאריך (באדיבות המשפחה)