"להמאיס עליהם את חייהם"

הדו"ח – שאורכו 81 עמודים (באנגלית) וכותרתו "להמאיס עליהם את חייהם: אילוצם של מבקשי מקלט אריתראים וסודאנים לעזוב את שטח ישראל בידי המדינה" – מתעד כיצד הכללים המשפטיים הנפתלים של ישראל מכשילים את ניסיונותיהם של מבקשי מקלט אריתראים וסודאנים להבטיח לעצמם הגנה מתוקף המשפט הישראלי והבינלאומי. הרשויות הישראליות תייגו את אזרחי אריתריאה וסודאן כ"איום", הוקיעו אותם כ"מסתננים", מנעו מהם גישה להליכי מקלט הוגנים ויעילים, והשתמשו במעמדם המשפטי הלא בטוח הנובע מכך כאמתלה לעצור אותם או לאיים עליהם במעצר לא מוגבל בזמן, שאינו חוקי, ובכך אילצו אלפים לעזוב.