התרת מוסרות, תוצאות לא מובטחות

דוח זה, בו 52 עמודים, סוקר את חמש שנות כהונתו של המלך עבדאללה בסעודיה ואת הרפורמות אותן הנהיג מנקודת המבט של זכויות האדם. הדוח קובע כי תוצאות נסיון הרפורמה בסובלנות גדולה יותר כלפי דעות שונות ויותר תפקידים ציבוריים לנשים, אבל שהיוזמות המלכותיות היו בעיקר סמליות עם הישגים קטנים בלבד וללא הגנה ממסדית לזכויות האדם.