ישראל נגב2

כוחות ישראלים בזמן הריסת כפר אל עראקיב בנגב בבוקר ה-27 ליולי, 2010.
© 2010 www.panet.ps