כוחות ישראלים מחזיקים בתושב בדואי בזמן הריסת כפר אל עראקיב בנגב בבוקר ה-27 ליולי, 2010.