קירגיזסטן נרימן 4

צעירה שלקתה בהלם לאחר שחזתה באנשי כוחות הביטחון הקירגיזיים מכים את אביה בכפר נרימן. הצעירה מובהלת לבית החולים המקומי בכפר, שרוב תושביו הם בני המיעוט האתני האוזבקי, בפאתי אוש.
© 2010 מויסס סאמן, Human Rights Watch